Công ty TNHH Hiệp Phát sử dụng kiến thức quản lý và sản xuất tiêu chuẩn Nhật Bản. Chúng tôi sản xuất lưới công nghiệp cao cấp sử dụng trong Xây dựng dân dụng, Nông nghiệp và Nuôi trồng thuỷ sản, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. - Yuji Suzuki Tổng Giám đốc
Sản xuất tại Việt Nam
"Chúng tôi đảm bảo chất lượng tốt nhất về sản phẩm lưới và dây thừng."

© Hiep Phat Co., Ltd | All Rights Reserved

VN

EN

Công ty TNHH Hiệp Phát sử dụng kiến thức quản lý và sản xuất tiêu chuẩn Nhật Bản. Chúng tôi sản xuất lưới công nghiệp cao cấp sử dụng trong Xây dựng dân dụng, Nông nghiệp và Nuôi trồng thuỷ sản, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. Sản xuất tại Việt Nam - Yuji Suzuki Tổng Giám đốc
"Chúng tôi đảm bảo chất lượng tốt nhất về sản phẩm lưới và dây thừng."
Công ty TNHH Hiệp Phát sử dụng kiến thức quản lý và sản xuất tiêu chuẩn Nhật Bản. Chúng tôi sản xuất lưới công nghiệp cao cấp sử dụng trong Xây dựng dân dụng, Nông nghiệp và Nuôi trồng thuỷ sản, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. Sản xuất tại Việt Nam - Yuji Suzuki Tổng Giám đốc
"Chúng tôi đảm bảo chất lượng tốt nhất về sản phẩm lưới và dây thừng."